Search Results

23 results were found

Carraighean Clàraichte

Carraighean Clàraichte

Stiùreadh air clàradh charraighean fo Achd Charraighean agus Sgìrean Àirseachail 1979, airson sealbhadairean, luchd-còmhhaidh agus manaidsearan.

Gaelic Language Plan 2012 - 2017

Gaelic Language Plan 2012 - 2017

Historic Scotland’s Gaelic Language Plan 2012 – 2017. This plan is implemented throughout Historic Environment Scotland and was established in response to the legal requirement under the Gaelic Language Act (2005).